Els nostres programes

Els estudiants podran fer els seus treballs, exercicis i problemes, sota la supervisió i amb el suport de personal qualificat, que els ajudarà i orientarà en el seu desenvolupament.

Deures tutelats

Solucionar els dubtes que es tinguin envers la matèria, és a dir, ajudar l’alumne a entendre allò que no ha assimilat a l’escola o institut al que assisteix regularment

Reforç escolar

Cursos per adults d’iniciació a l’informàtica, on aprendrem les eines més importants per  poder fer un bon ús i aprofitament del nostre ordinador, així com saber fer anar el tractament de textos, presentacions, correus electrònics, navegació i creació de pàgines web, xarxes socials...

Informàtica

Horari: de dilluns a divendres.

Grups màx:  6 persones.

 

Aula dedicada a la creació i estimulació de la imaginació dels nens, fent servir diverses tècniques adequades a cada manualitat i edat.

Tallers de manualitats

Horari: de dilluns a divendres.

Grups màx: 8 persones.

 

Al matí farem guardería de 1/2 o 1 hora a les nostres aules on els nens podran fer deures, llegir, fer ús dels jocs de taula que tenim... Els acompanyarem a l’escola a l’hora de entrada.

Guardería matí

Horari: de dilluns a divendres.